Bibliotek

 

Bibliotek

VMK’s efterhånden ret omfattende bibliotek som befinder sig i et separat lokale ved siden af mødelokalet,

er tilgængeligt på klubmødeaftnerne eller efter aftale med den biblioteksansvarlige:

 

Kjeld Kristensen - Telefon: 75 12 68 78 - E-mail: kjk@kristensen.mail.dk

 

Vestjysk Motorveteran Klub