Bibliotek


Bibliotek   


VMK’s efterhånden ret omfattende bibliotek som befinder sig i et separat lokale ved siden af mødelokalet,

er tilgængeligt på klubmødeaftnerne eller efter aftale med den biblioteksansvarlige:


Kjeld Kristensen  -  Telefon: 75 12 68 78  -  E-mail: kjk@kristensen.mail.dk


Vestjysk Motorveteran Klub