Klubben


Klubben


Foreningens navn er "Vestjysk Motorveteran Klub", forkortet VMK, hjemmehørende i Esbjerg Kommune.


Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for køretøjer af teknisk-historisk interesse.


Som medlem optages alle, der interesserer sig for gamle motorkøretøjer.

Ønsker du medlemskab, udfyldes skemaet under fanen "iIndmeldelse" -alle felter skal udfyldes.

Tryk på "Send"  (Der fremkommer en meddelelse om at meddelelsen er sendt).

Du accepterer hermed klubbens anvendelse af dine person- og køretøjsdata.

Et medlemskab koster p.t. 350 kr. årligt samt et indmeldelsesgebyr på 75 kr.

-Ved indmeldelse i andet halvår reguleres kontingentet forholdsvis.


Vestjysk Motorveteran Klub  er tilsluttet Motorhistorisk Samråd, forkortet MhS, som er hovedorganisation

for tilsluttede foreninger/klubber, og bl.a. på disses vegne forhandler med myndigheder.


Vestjysk Motorveteran Klub udgiver sit eget medlemsblad "VMK NYT",  der udkommer  6 gange årligt.

Indlæg fra medlemmer, annoncører og andre samarbejdspartnere er meget velkomne, og sendes til redaktøren:

formand@vmklub.dk


Klubmøder afholdes den første torsdag i hver måned kl. 19:30 undtagen i juli.

Såfremt intet andet er meddelt,  afholdes møderne i Gjesing Fritidscenter, Gjesingslund Alle 2 Esbjerg.

(i kælderen)


VMK afholder Esbjerg Veteranløb hvert år, ultimo  april eller primo maj.

Max 100 biler, MC'er, lastbiler og knallerter  sendes ud på en ca. 100 km lang rute.


VMK's maleri:

Manden, som ejede Kongeådal Mejeri, hvorfra motivet til maleriet er hentet, hed Sylva Skov Siggaard, og var tidligere lærer/skoleleder.

Han havde bl.a. en Clement Bayard 1908, en FORD T, et par FORD A og mange andre, også lidt nyere biler.

Mejeriet var bare propfyldt med biler, ude og inde.

Maleren August Kruse bor i Vilslev, ved siden af mejeriet.


Kunstneren hedder: August Kruse Petersen.

Billedet er skænket klubben af:  Hans Erik Mikkelsen, Esbjerg.


Læs om klubbens besøg i 1994