Bibliotek

 

Bibliotek   

VMK’s efterhånden ret omfattende bibliotek som befinder sig i et separat lokale ved siden af mødelokalet,

er tilgængeligt på klubmødeaftnerne eller efter aftale med den biblioteksansvarlige:

 

Niels Arne Christensen  -  Telefon: 25 14 87 31  -  E-mail: acnc@hotmail.dk