Klubblad


Klubblad


Vestjysk Motorveteran Klub udgiver klubbladet "VMK NYT" seks gange årligt.

Bladet er typisk på 24 sider og i farver. Indholdet varierer med stof om alt, hvad der kan interessere medlemmerne.

Redaktøren opfordrer alle til at bidrage med indlæg om deres oplevelser og erfaringer med et veterankøretøj.

Din enkle historie kan udmærket være inspiration for andre og specielt for nye medlemmer.

Mail dit indlæg til:

 redaktion@vmklub.dk


Du kan finde ældre udgivelser af VMK NYT i arkivet ved at klikke her.

Bemærk:  Filerne kan være ret store pdf filer, som kan tage lidt tid at hente ned fra nettet.