Klubblad arkiv


Klubblad arkiv


Vestjysk Motorveteran Klub udgiver klubbladet VMK NYT seks gange årligt. Bladet er typisk på 24 sider og i farver, og indholdet er varierende stof om alt, der kan interessere medlemmerne.


Bemærk:

Filerne kan være ret store pdf filer, som kan tage lidt tid at hente ned fra nettet.

Vestjysk Motorveteran Klub